A bheil Gàidhlig agad?  A bheil thu airson na sgilean Gàidhlig agad a leasachadh? 

A bheil thu ag amas air obair fhaighinn ann an saoghal na Gàidhlig?  Ma tha, bidh na ceumannan tro mheadhan na Gàidhlig a thathas a’ lìbhrigeadh aig Colaisde a’ Chaisteil nan sàr ullachadh airson raon farsaing de dh’ obraichean anns a’ chànan. Faodar modalan fa leth fhoghlam cuideachd, leithid: Cultar nan Gàidheal; Comas Conaltraidh A & B; Litreachas (rosg agus bàrdachd); Eachdraidh shòisealta; Saoghal na Gàidhlig; Dualchas, Gàidhlig (3 ìrean) agus Sgilean rannsachaidh.

BA Gaelic Scotland

In addition to the Gaelic-medium degree programmes, we also offer BA Gaelic Scotland.  This degree programme offers language learning modules at three different levels (beginners, intermediate and fluent) alongside English-medium modules on Gaelic history, culture and literature.  Modules include: The Gaelic World; Introduction to Gaelic poetry; Introduction to Gaelic prose; Gaelic story and song; Folklore, Research skills and Language policy and planning.  

BA Gaelic Scotland is an online course, where students are supported through chat and videoconference tutorials.

More information on BA Gaelic Scotland can be found here: https://www.lews.uhi.ac.uk/courses/ba-hons-gaelic-scotland/