Contact us on 01851 705743 or
email info@welovestornoway.com

BBC ALBA says it is delighted to announce Bekah MacLeod as its latest CBBC ALBA presenter.

The 24-year-old, from Skeabost, Isle of Skye, was on air for the first time earlier this month.

The Sabhal Mòr Ostaig alumna relished her on-screen debut as a part of the Gaelic-speaking presenting team, joining the presenter team consisting of Calum MacDonald, Ellen MacDonald, Hannah McKirdy, Zach Ronan & Lana Beaton.

Bekah, who is an avid reader and is currently trying to learn to roller skate with some degree of success, has always loved TV and drama. 

Calling on the experience she gained at the University of the Highlands and Islands through Sabhal Mòr Ostaig’s TV course and from her work towards a degree in Gaelic and Media Studies, Bekah thrived in the studio environment.

Currently living in Glasgow, the former Portree High School pupil has also spent time elsewhere in the BBC, undertaking an MG ALBA-sponsored student placement at Radio nan Gàidheal in Stornoway.

Speaking after making her TV debut and explaining her route to working in broadcasting, Bekah said: “I’ve had a few different jobs and never really knew what I wanted to do, but I’ve always loved being on stage and performing.

“I did some extensive training on my TV course where we covered a little bit of everything over two years”.

“Day one in the studio  was fun - but it’s quite different with the camera pointed at you!

“It was weird looking back at the recording as you notice things you wouldn’t normally see in yourself - I didn’t realise I blinked that much! Or you think: ‘Oh gosh what am I doing with my hands?’.

“The support I’ve received from everyone at BBC ALBA has been super helpful.

“It’s cool explaining to people what my job is and telling them I spend part of my day recording in a CBBC studio like we used to watch when we were younger.

“Between my placement at Radio nan Gàidheal and my early career with BBC ALBA, they have really helped me confirm to myself that working in the media is the perfect place for me.” 

Bekah NicLeòid às an Eilean Sgitheanach ann an sgioba CBBC ALBA

Tha BBC ALBA toilichte innse gu bheil Bekah NicLeòid air tighinn air bòrd mar preasantair ùr aig sgioba CBBC ALBA.

Bha Bekah, 24, à Sgeitheabost anns an Eilean Sgitheanach, air an t-seanail mar preasantair CBBC ALBA airson a’ chiad turas an t-seachdain seo chaidh.

Chòrd e ri Bekah, a cheumnaich bho Shabhal Mòr Ostaig, a bhith air a’ sgrion airson a’ chiad uair agus tha i gu math toilichte a bhith ag obair còmhla ris na preasantairen eile anns an sgioba: Calum Dòmhnallach, Ellen NicDhòmhnaill, Hannah NicKirdy, Zach Ronan agus Lana Pheutan.

Nuair nach eil i ag obair, bidh Bekah a’ togail a cuid sgilean rola-spèileadh, le ìre de shoirbheachas. Tha i cuideachd dèidheil air leughadh mar a tha i bho thùs air telebhisean agus dràma.

Leis an eòlas a thog i aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean tron chùrsa TBh aig Sabhal Mòr Ostaig agus leis an obair a rinn i a dh’ionnsaidh ceum ann an Gàidhlig is na Meadhanan, fhuair Bekah air adhart glè mhath anns an stiùidio.

Ged a tha i a’ fuireach ann an Glaschu an-dràsta, tha Bekah, a bha na sgoilear aig Àrd- Sgoil Phort Righ, cuideachd air ùine a chuir seachad aig BBC Radio nan Gàidheal ann an Steòrnabhagh tro chothrom greis-gnìomhachais a bha air a thaiceachadh le MG ALBA, a fhuair i nuair a bha i na h-oileanach.

A’ bruidhinn às deidh dhi a’ chiad phrògram aice a chlàradh agus a’ mìneachadh a slighe gu obair ann an craoladh, thuirt Bekah: “Tha grunn obraichean eadar-dhealaichte air a bhith agam agus cha robh fios agam dè a bha mi airson a dhèanamh, ach bha mi a-riamh dèidheil air a bhith air an àrd-ùrlar.

Rinn mi trèanadh farsaing air a h-uile rud thairis air an dà bhliadhna aig an robh mi air a’ chùrsa TBh agam.

“Bha a’ chiad latha san stiùidio spòrsail – ach tha cùisean caran eadar-dhealaichte nuair a tha camara air do bheulaibh!

“Bha e àraid a bhith a’ coimhead air ais air a’ chlàradh. Bidh thu a’ mothachadh rudan nach àbhaist dhut fhaicinn annad fhèin – cha do mhothaich mi gun do phriob mi mo shùilean cho tric sin! No bidh thu a’ smaoineachadh: ‘O, dè tha mi a’ dèanamh le mo làmhan an sin?’

“Tha an taic a fhuair mi bhon h-uile duine aig BBC ALBA air a bhith air leth cuideachail.

“Tha e math a bhith a’ mìneachadh do dhaoine dè an obair a th ’agam agus ag innse dhaibh gu bheil mi a’ cur seachad pàirt den latha agam a’ clàradh ann an stiùidio CBBC, rud a b’ àbhaist dhuinne a bhith a’ coimhead nuair a bha sinn na b’ òige.

“Eadar an greis gnìomhachais agam aig BBC Radio nan Gàidheal agus m’ obair gu ruige seo aig CBBC ALBA, tha iad air mo chuideachadh a’ dearbhadh dhomh fhìn gu bheil a bhith ag obair anns na meadhanan air leth freagarrach dhomh”.