Are you a young reader looking for something to keep you occupied?

The Gaelic Books Council are looking for readers between the ages of 16 to 29 to take part in a research project about Gaelic books.

Entitled Ficsean Furasta, the project will ask readers to share their thoughts on their favourite Gaelic books before taking part in a virtual focus group with researcher, Euan Dickson.

Participants will be rewarded with a £20 book voucher.

Anyone wanting to take part is asked to email Euan before 20 April 2020 at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A bheil thu eadar 16 is 29 agus dèidheil air leughadh?

Tha sinn a' sireadh dhaoine òga airson pròiseact rannsachaidh mu leabhraichean Gàidhlig air a bheil Ficsean Furasta.

Bidh sinn ag iarraidh ort do bheachdan a thoirt dhuinn air na leabhraichean
Gàidhlig as fheàrr leat agus pàirt a ghabhail am buidheann fòcais air loidhne
còmhla ris an neach- rannsachaidh againn, Eòghann Dickson. Gheibh neach sam bith an sàs sa phròiseact àirleas-leabhair luach £20!

Ma tha sibh eadar 16 is 29 bliadhna a dh’aois agus deònach pàirt a ghabhail, sgrìobh post-d gu Eòghann aig This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ceann-latha: 20 Giblean 2020.