Tha oileanach bho Steòrnabhagh air bun-bheachd einnsean-stealla thar astar na fuaime a leasachadh, le cuideachadh bhon Ionad Ùr-Ghnàthachas aig Colaiste na Caisteal UHI, agus tha na smuaintean aige air a bhith air am foillseachadh ann an leabhar-aithris saidheansail ainmeil.

Rinn Mata Moireach an sgrùdadh air einnseanan ‘scramjet’ – a dh’fhaodadh cumhachd a thoirt do phlèana àbhaisteach le sgiathan suidhichte a dhol gu fànas, neo leigeil le plèana a dhol bho Breatainn gu Astràilia ann an dà uair a thìde – anns a’ bhliadhna mu dheireadh den BEng aige ann an Einnseanaireachd Meacanaigeach agus Cumhachd.