Dà sgeulachd ann an aon leabhar mu dheidhinn caoraich agus gobhair. Tha cothrom ann coimhead airson an tunnag bheag bhuidhe air gach duilleag cuideachd.

Two farmyard stories in one handy book, where children have the opportunity to look for a little yellow duck on each page.

£4.99 ISBN: 9780861523344